SMALT K.A.M., s.r.o.
Bajanova 17
909 01 Skalica
IČO: 36 229 512
IČ DPH: SK2021432413
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registeri Okresného súdu Trnava,
oddiel Sro, vložka č. 11198/T

telefón: +421 948 235 373
e-mail: smaltkam@gmail.com